Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

klient [2009/10/30 11:22]
zpetr
klient [2013/10/13 21:49] (aktuální)
krizansky
Řádek 9: Řádek 9:
  * [[napoveda:zmena-dns-2009|Pokyny ke změně DNS záznamů po přesunu web serveru]]   * [[napoveda:zmena-dns-2009|Pokyny ke změně DNS záznamů po přesunu web serveru]]
 +  * [[napoveda:vzdalena-podpora|Vzdálená podpora]]
 
klient.txt · Poslední úprava: 2013/10/13 21:49 autor: krizansky
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki